Oety Massage

Hoe werkt het verder wie ben ik.contact

Bezoekers gingen u voor

Massage is goed voor

    Het innerlijke van de mens.
    Onder het innerlijke wordt verstaan zowel geestelijk als lichamelijk.

    Intuitieve massage.

Bij intuitieve massage werk ik vanuit mijn hart, mijn gevoel. Ik werk niet vanuit mijn hoofd met een bepaald plan of schema.
Ik luister steeds naar wat me bewust wordt ingegeven in mijn contact met degene die ik masseer.

Intuïtie kan worden omschreven als een ingeving, een vorm van direct weten, zonder dat je dit van te voren hebt bedacht of beredeneerd.
Ik zeg altijd ik stel me open en laat mijn handen het werk doen en daardoor kom ik op de plaatsen waar ik op dat moment moet zijn.
Ik maak contact met de energie van degene die ik masseer en daar lees ik op dat moment de informatie die ik mag lezen.

De informatie waar het op dat moment over gaat bij die persoon.
Deze intuitieve massage kan ik alleen uitvoeren in neutrale energie, zonder oordeel.
Ik open mezelf en sta in verbinding met universele energie, mijn eigen ik is daarbij afwezig.
Mijn ervaring is dat alleen op die manier alles gezegd kan worden.

Dat ik de gewaarwordingen kan en mag benoemen zonder verder iets en dat het voor degene die gemasseerd wordt ook gehoord kan worden.
Zo ontstaat er vertrouwen en veiligheid voor beiden.
De massage werkt ontspannend, kan dingen in beweging zetten, kan iemand meer bewustzijn geven, een proces van verwerking bieden, iemand meer zicht op zichzelf geven, dichter bij zichzelf brengen, blokkades oplossen, energie beter laten stromen.

Wat ik kan doen is het aanreiken van wat ik tegenkom tijdens de massage, dit benoemen, indien wenselijk en nodig bespreken.
Degene die gemasseerd wordt is verantwoordelijk voor zichzelf en beslist zelf of hij/zij er iets mee kan.
Je kunt komen voor een ontspannen massage en om aan jezelf te werken.

Om aan klachten die je hebt, van korte of lange duur te werken.
Je dient je te realiseren dat klachten die je al langer hebt niet met 1 massage verholpen zijn.
Indien je er echt iets aan wilt doen zullen meerdere behandelingen nodig zijn.

   Stoelmassage.

Een korte massage van ongeveer 15 a 20 minuten die een ontspannen gevoel geeft.
Het is vooral effectief in werksituaties waarbij mensen achter de computer zitten.
Het ontspannen van de spieren van nek, hoofd en schouders, alsmede de rug.
Het is sowieso een ontspannen massage, kort en laagdrempelig omdat men volledig gekleed op de massagestoel plaatsneemt.
Bij de stoelmassage werk ik wel vanuit een structuur om in de korte tijd zoveel mogelijk een ontspannen gevoel te geven..